Taktvätt

Vi tvättar tak till fast pris

Taktvätt innebär att man rengör eller behandlar taket så att smuts, mossa, alger och lav försvinner. Vi tvättar ditt tak med lämplig metod till fast pris. Det finns olika metoder och varje metod har sina fördelar och nackdelar.

Varför tvättar man taket?

Den vanligaste orsaken att tvätta taket är kanske av estetiska skäl, smuts leder normalt ej till skador. Mossa, alger och lav kan dock innebära att fukt finns kvar taket vilket kan leda till sprickbildning på sikt om du har tegel eller betongtak. Med taktvätt kan du förebygga detta och även minimera risken för frostsprängningar för att förlänga takets livslängd.

Hur ofta ska man tvätta taket

När taket har ett tunt lager av mossa eller så mycket partiklar att avrinningen inte fungerar som den ska är det dags. Man kan även tvätta taket smutsen förfular intrycket.

Hur går professionell takrengöring till?

Vi arbetar med tre etablerade metoder för takrengöring.

– vi gör alltid en kontroll innan vi påbörjar arbetet.

Högtrycksrengöring.

Vi använder reverserande högtrycksmunstycken (dysor) som gör att man inte trycker in vatten i taket. Denna metod ger ett omedelbart resultat, och både smuts och mossa på tak försvinner samma dag. Metoden passar främst på takpannor av betong. Efter rengöringen appliceras en långtidsverkande takbehandling som förseglar taket mot ny mossa.

Vi arbetar så här.

Steg 1: Vi utför en besiktning på taket innan vi utför tvätt, Skulle taket få underkänt informerar vi det och erbjuder åtgärder alternativt tackar nej till att tvätta taket och då är besiktningen helt kostnadsfri.

Steg 2: Vi tvättar taket med hetvattenhögtryck och reverserande dysor (denna metod är skonsam och ger en jämn ren yta på taket. Efter tvätt applicerar vi Durocoat/Grön fri.

Steg 3: Vi rensar hängrännor och städar upp efter oss på utsatt område efter taktvätten.

Grön-Fri

Grön-Fri är precis som Durocoat en kemikalie som används för att få en långtidseffekt. Här bör man ta bort den mesta mossan och därefter behandla ytan. Alger försvinner normalt inom 8-14 månader och lav inom 12-24 månader. Metoden passar de flesta tak.

Behandlingen är ej blank eller matt. Den är helt transparent. Vissa Sanda-pannor (även en del andra fabrikat) är enbart ytbehandlade på fabrik. Dessa tappar lite färg och om så är fallet kan man utföra en annan behandling.

duroCOAT takbehandling.
Durocoat takbehandling. Bilden visar ett tak där det skiljer 10 månader mellan övre och undre bild. Här har vi enbart behandlat med Durocoat då tegelpannorna på sina ställen var för sköra att gå på.

Garanti taktvätt

Vi garanterar att taket blir rent från mossa och lav.

Prislista taktvätt – ej branta tak

Taktvätt Standardtvätt = 10000 kr inklusive moms med ROT-avdrag.

Taket tvättas rent från smuts, alger, lav och mossa. Vi rensar hängrännor och städar efter taktvätten. Priset gäller upp till 250 m2 på tak som inte är brantare än 30 grader.

Taktvätt inklusive Durocoat + = 11000kr inklusive moms med ROT-avdrag.

Taket tvättas rent från smuts, alger, lav och mossa. Utöver själva tvätten applicerar vi på Durocoat + som motverkar ny påväxt i minst 5 år. Vi rensar hängrännor och städar efter taktvätten. Priset gäller upp till 250 m2 på tak som inte är brantare än 30 grader.

Prislista tak brantare än 30 grader

Taktvätt Standardtvätt brant tak = 13 000 kr inklusive moms med ROT-avdrag.

Taket tvättas rent från smuts, alger, lav och mossa. Vi rensar hängrännor och städar efter taktvätten. Priset gäller upp till 250 m2.

Taktvätt  inklusive Durocoat + brant tak = 15 000kr inklusive moms med ROT-avdrag. Taket tvättas rent från smuts, alger, lav och mossa. Vi rensar hängrännor och städar efter taktvätten. Efter att taket tvättas appliceras en långtidsverkande kemikalie som motverkar ny påväxt.

Priset gäller upp till 250 m2.

Kontakta oss om ditt tak inte passar in på beskrivningen ovan.

Kontakta oss

Taktvätt i Stockholm 08-551 116 80

Eskilstuna 016-551 90 50

Katrineholm 0150-409 530

Linköping 013-991 36 33

Norrköping 011-444 15 30

Nyköping/Oxelösund 0155-480 747

Uppsala 018-444 45 36

Västerås 021-495 35 81

Du kan också använda formuläret nedan för att kontakta oss, vi hör normalt av oss inom 4 timmar.

Vi ansvarar ej för eventuella märken i gräsmatta/tomt/underlag vid användning av lift/ställning