Fasadtvätt

Fasadtvätt till fast pris

Ta hand om fastighetens ansikte utåt med professionell fasadtvätt till fast pris. Bortsett från det estetiska värdet i en ren och snygg husfasad kan alger, smuts och mossa dessutom förkorta livslängden på ytskiktet, och eventuellt hela fastigheten. Spill inte tid och energi på att försöka tvätta huset med mögeltvätt och liknande produkter som inte fungerar. Låt oss istället utföra ett ordentligt, säkert och förebyggande arbete.

Fasadtvätt
Den här fasaden har förbehandlats och rengörs med reverserande munstycke. Vanligast är att tvätta träfasader med vattengenomlöpande borstar av polypropylen och polyester, tillsammans med ett bra fasadmedel.

Hur ofta ska man tvätta husfasaden?

Färg, omgivning och väderstreck påverkar hur ofta du bör tvätta din husfasad. Nyare premiumfärger kan klara sig i tio år utan rengöring, medan en äldre träfasad kan behöva tvättas vart tredje år. Ett tips är att själv årligen kontrollera hur mycket smuts och alger som har tillkommit.

Fasadtvätt Villa
Villafastighet som är tvättad med borstar. Inget högtryck betyder att man minskar på slitaget. Vissa fasader har färgsystem som klarar högtryck, andra inte.

Hur går en professionell fasadtvätt till?

Fasadtvätt innebär att mekaniskt eller kemiskt rengöra, tvätta och behandla en fasad. Vi gör alltid en besiktning av huset i förväg för att välja den metod som ger bäst resultat.

I en fasadtvätt ingår alltid själva fasaden. Vill du även ha takutsprång, takfot, vindskivor, balkong eller balkongräcke tvättat? Då är det viktigt att du i förväg meddelar oss detta.

Den här fasaden på en trappa har förbehandlats och sedan tvättats med hetvatten.

Lämpligaste metoden för att tvätta din husfasad

Vi använder den metod som är bäst lämpad för att tvätta din husfasad.

  • Stenfasader tvättas oftast med hetvattenhögtryck med en reverserande dysa.
  • Målade träfasader tvättas normalt  med hetvattenhögtryck alt med vattengenomlöpande borstar av polypropylen och polyester. Rena träytor (omålade) träplankor tvättas med borstar.
  • För putsade fasader är antingen ultrarent vatten eller kemikalierengöring följt av en spolning med varmt vatten vanligast.

Kostnadsfri besiktning & kontroll

dag kommer vi göra en kostnadsfri besiktning/kontroll* för att undersöka att vi kan tvätta fasaden på ett bra och säkert sätt.

Mer än 90% av de fasader vi kontrollerar går att tvätta med gott resultat. Resterande kan ha defekter, eller för dåligt underlag för tvätt som det snarare är dags att måla om. Om du skulle tillhöra de resterande 10% där rengöring av fasaden inte är aktuell kommer vi informera dig för att komma överens om en åtgärd.

Ibland tvättar man på ett sätt där man inte får bort 100% av smutsen, mot den fördel att man inte nöter på ytan. Din fasadtvättare berättar mer på plats när vi kontrollerat ytan. En fasad bör tvättas med 5-10 års mellanrum. Väntar du för länge riskerar du att det går så långt att fasadtvätt inte längre är möjlig. Exempelvis när alger börjat tränga in i färgen eller när du börjar se färgflagor.

*Kontrollen är kostnadsfri: även om vi avråder från tvätt så debiteras du alltså inte.

Prislista fasadtvätt

Vi tillämpar alltid fasta priser. För villafastigheter, radhus och småhus är riktlinjerna:

Fasadtvätt 1-planshus = 7000,- inklusive moms med ROT-avdrag
Fasadtvätt 2-planshus = 11000,- inklusive moms med ROT-avdrag

För fasadtvätt av övriga fastigheter ber vi dig kontakta oss för att få ett fast pris. Du kan ringa oss eller använda formuläret längst ned.

Kontakta oss om Fasadtvätt

Fasadtvätt i Stockholm 08-551 116 80

Eskilstuna 016-551 90 50

Katrineholm 0150-409 530

Linköping 013-991 36 33

Norrköping 011-444 15 30

Nyköping/Oxelösund 0155-480 747

Uppsala 018-444 45 36

Västerås 021-495 35 81

 

Du kan också använda formuläret nedan för att kontakta oss, vi hör normalt av oss inom 4 timmar.

Vi ansvarar ej för eventuella märken i gräsmatta/tomt/underlag vid användning av lift/ställning